Stadgar

Här hittar du BRF Tallens stadgar:

Brf Tallen stadgeförslag 2019-05-08

Länk till BRF Tallens tolkning av paragraf 28:

Tallens tolkning av paragraf 28