Styrelse

Ordförande: Katarina Rönngren Västergatan 27 A
Kassör: Peter sjögren Västergatan 24 A
Sekreterare: Hans Lindblom 24A
Ledamot och ansvarig hyra parkering/garage: Patrik Skoglund Västergatan 27 A
Suppleant: Patrik Nordberg Västergatan 24 B
Suppleant: Stefan Wistrand Västergatan 29 A