Frågor & svar

Här finner du några vanliga frågor och svar.

Vänd dig till vicevärden för en rekvisition till en ny nyckel. Nycklarna går ej att kopiera utan rekvisition.

Nej, dessa får ej avlägsnas då husens ursprungliga utseende inte får ändras. Vid fönsterputsning så skjuter du skenan/spröjsen åt sidan. Ta INTE bort dem vid fönsterputsning då de inte är gjorda för att då och då avlägsnas. Skenorna är gjorda i metall och vi vill inte att de ska ramla ned på någon. Skenorna är även väldigt dyra och du kan bli ersättningsskyldig om det visar sig att du har varit oaktsam och skenan har skadats.

Vänd dig till vicevärden eller styrelsen. Även om reglerna har lättats något, måste du alltid ha styrelsens tillstånd för andrahandsuthyrning. Var vänlig och använd blanketten som finns att ladda ned från startsidan under dokument.

Från och med 2016 kommer föreningen efter stadgeändring att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften är på 10% av gällande prisbasbelopp. För 2018 blir avgiften 4550 kronor för helåret.

Korttidsuthyrningar som exempelvis via Airbnb eller liknande är inte tillåtet.

Sotning utförs enligt gällande föreskrifter. Senaste sotning utfördes våren 2016.

Enligt stadgarna skall motioner till årsmötet vara inlämnade senast den 1:a februari. Lägg motionen i föreningens postbox på Västergatan 26 A. Märk motionen med ditt namn och telefonnummer.