Om föreningen

Föreningens byggnader och lägenhetsfördelning

Föreningens fastighet, Roten 7 och Tallroten 2, bebyggdes åren 1953-1954. Föreningen registrerades 1953-05-04 och senaste stadgar registrerades december 2015. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.

Fastigheten är belägen på Västergatan 24, 26, 27 och 29 A-B i Sundsvall. På fastigheten finns fyra bostadshus innehållande 70 lägenheter. Total bostadsyta: 4617 m². På fastigheten finns även 15 garage och 55 motorvärmarplatser samt 2 kallparkeringar att hyra. Vidare finns 5 gästparkeringar. Föreningen innehar även en övernattningslägenhet/samlingslokal.
Föreningen förvaltas av Förvaltnings AB Castor.

Historik utförda arbeten och ombyggnader

Stambyte utfördes 1997. Omläggning av tak 1999. Nya elledningar är installerade 2009. Säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter monterades 2012. Fönsterbyte utfördes 2013/2014. Reparation och inplåtning av skorstenstoppar 2015/2016. Alla motorvärmarplatser har under 2023 byggts om till att även kunna användas för laddning av elbil.